Pra Diploma Perdagangan

Pra Diploma Perdagangan

MQA/PA

MOE Validity Period :

Syarat Am Universiti

  • Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu

DAN

  • Lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013)

Lepasan SPM
Memenuhi
 Syarat Am Universiti serta:

  • Lulus Matematik/Matematik Tambahan
  • Lulus Bahasa Inggeris